Hledám
Hledat
Zavřít

Torfau

Linz, Oberösterreich, Österreich
  • vhodné pro děti (v libovolném věku)

Už název "Torfau" pro přírodní rezervaci na řece Große Mühl v obci Ulrichsberg v Mühlviertelu naznačuje charakter krajiny. Jedná se o mokřad s velkou rozmanitostí biotopů. Torfau je pouze zbytkem kdysi mnohem většího krajinného celku, který byl masivně pozměněn lidskými zásahy - mimo jiné těžbou rašeliny pro palivo. Dnešní rašelinná louka je pestrou směsicí různých krajinných struktur, od lužních a polních hájů po malé lesní plochy, vlhké louky a nížinná rašeliniště. Na těchto stanovištích se vyskytují hvízdák písečný, metlička křivolaká, prha arnika, hvozdík kartouzek, všivec lesní, kosatec nízký, jetel horečnatý a původní druhy orchidejí, jako je kruštík tečkovaný a kruštík širolistý. Kromě 66 různých druhů ptáků - včetně zedníčka, dudka chocholatého a krahujce - zde bylo napočítáno neuvěřitelných 400 druhů velkých motýlů. Velký význam pro Torfau má i samotná řeka Große Mühl, která protéká přírodní rezervací. Stále se zde vyskytují zásoby dnes již vzácné perlorodky říční.

V závislosti na ročním období, kromě zimy, vždy jiná nálada.

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • Vstup volný
  • Vhodné pro děti (v libovolném věku)
  • Vhodné s dítětem

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Torfau
Bahnhofplatz 1
4021 Linz

telefon +43 7327 72011871
fax +43 7327 720211899
E-Mail n.post@ooe.gv.at
web www.land-oberoesterreich.gv.at/6334…
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/63342.htm

kontaktní osoba

Amt der Oö. Landesregierung - Abteilung Naturschutz
Bahnhofplatz 1
4021 Linz

telefon +43 7327 72011871
fax +43 7327 720211899
E-Mail n.post@ooe.gv.at
web www.land-oberoesterreich.gv.at/63342.htm

powered by TOURDATA