Hledám
Hledat
Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.Platnost, uzavírání smluv

Tourismusverband Böhmerwald vstupuje jako zprostředkovatel do obchodního vztahu s člověkem, který rezervuje ubytování. Smlouva se uzavírá mezi člověkem, který ubytování rezervuje a mezi ubytovacím zařízením. Pro tuto smlouvu platí následující všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění, které je platné v době uzavření smlovy. Všechny nároky z této smlouvy je možné uplatňovat pouze vůči přímému partnerovi a bez jakéhokoliv ručení nebo spoluručení Tourismusverband Böhmerwald. Tourismusverband Böhmerwald domluví s člověkem, který rezervuje, platnost všeobecných obchodních podmínek hoteliérství platných pro smlouvu o ubytování i pro zprostředkování.

 

II. Z Všeobecných obchodních podmínek hoteliérství z roku 2006 je třeba se zejména držet následujícího odstavce ‚Odstoupení od smlouvy – storno poplatek‘ (§ 5).

  • 5.1 Pokud je ve smlouvě o ubytování stanovena zálohová platba a pokud strana zálohu včas neuhradila, může pronajímatel od smlouvy o ubytování odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty.
  • 5.4 Pronajímatel může jednostranně vypovědět Smlouvu o ubytování z objektivně ospravedlnitelných důvodů nejpozději 92 dnů před dohodnutým datem příjezdu Strany, pokud není dohodnuto jinak.
  • 5.5 Smlouvu o ubytování může Strana jednostranným prohlášením vypovědět nejpozději 92 dnů před sjednaným datem příjezdu Hosta, a to bez zaplacení stornopoplatku.
  • 5.6 Mimo období uvedené v § 5.5 je zrušení jednostranným prohlášením Strany možné pouze po zaplacení následujících stornopoplatků: - do 30 dnů před datem příjezdu 40 % z celkové ceny balíčku; - do 7 dnů před datem příjezdu 70 % z celkové ceny balíčku; - 6 dnů do data příjezdu 90 % z celkové ceny balíčku.

 

III. Doplňující všeobecné obchodní podmínky

1. Rezervace se stává platnou až v okamžiku potvrzení rezervace ubytovacím zařízením. Bez tohoto potvrzení nevzniká žádná platná smlouva a host nemá žádnou jistotu, že služba je skutečně k dispozici.

2. Smluvní strany uzavírají smlouvu o ubytování, stejně jako smlouvu o zprostředkování dl rakouského právního řádu.

3. K vedlejším úmluvám se nepřihlíží.

4. K platnosti změny a doplnění smlouvy se vyžaduje písemná forma.

5. O případných sporech z tohoto vztahu rozhoduje okresní soud Rohrbach-Berg.

6. Místem plnění služeb organizace Tourismusverband Böhmerwald je obce Aigen-Schlägl.

7. Ubytovací zářízení potvrzuje, že pro veškerá zrostředkování jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky z roku 2006. Ubytovací zařízení je s těmito podmínkami seznámeno, drží se jich a akceptuje je v rámci každého zprostředkování.

8. Tourismusverband Böhmerwald zaručuje, že osobní údaje hostů používá, ukládá, zpracovává a používá k marketingovým účelům pouze v souvistlosti s poskytnutím rezervace. Tourismusverband Böhmerwald předává data na ubytovací zařízení pouze v nutné souvislosti s objednávkou. Pokud by si host nepřál zasílání marketingových informací, prosíme aby nám tuto informaci sdělil.

9. Za obrazový obsah ubytovacího zařízení a jeho správnost není nesena žádná zodpovědnost.

 

http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf

 

Otisk