Hledám
Hledat
Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.Platnost, uzavírání smluv

Tourismusverband Böhmerwald vstupuje jako zprostředkovatel do obchodního vztahu s člověkem, který rezervuje ubytování. Smlouva se uzavírá mezi člověkem, který ubytování rezervuje a mezi ubytovacím zařízením. Pro tuto smlouvu platí následující všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění, které je platné v době uzavření smlovy. Všechny nároky z této smlouvy je možné uplatňovat pouze vůči přímému partnerovi a bez jakéhokoliv ručení nebo spoluručení Tourismusverband Böhmerwald. Tourismusverband Böhmerwald domluví s člověkem, který rezervuje, platnost všeobecných obchodních podmínek hoteliérství platných pro smlouvu o ubytování i pro zprostředkování.

 

II. Z Všeobecných obchodních podmínek hoteliérství z roku 2006 je třeba se zejména držet následujícího odstavce ‚Odstoupení od smlouvy – storno poplatek‘ (§ 5).

  • 5.1 Pokud smlouva o ubytování vyžaduje platbu předem a tato platba nebude smluvním partnerem včas splněna, může ubytovatel odstoupit od smlouvy ihned.
  • 5.4 Nejpozději do 3 měsíců od domluveného dne příjezdu může být smlouva o ubytování vypovězena ubytovatelem z věcných důvodů
  • 5.5 Nejpozději do 3 měsíců od domluveného dne příjezdu může být smlouva o ubytování bez storno poplatku vypovězena jednostranně.
  • 5.6 Mimo dobu stanovenou v § 5.5.je jednostranné odstoupení smluvního partnera možné pouze s následujícími storno poplatky: do 1 měsíce před příjezdem 40% z ceny pobytu; do 1 týdnu před příjezdem 70% z ceny pobytu, poslední týden před příjezdem 90% z celkové ceny pobytu.

 

III. Doplňující všeobecné obchodní podmínky

1. Rezervace se stává platnou až v okamžiku potvrzení rezervace ubytovacím zařízením. Bez tohoto potvrzení nevzniká žádná platná smlouva a host nemá žádnou jistotu, že služba je skutečně k dispozici.

2. Smluvní strany uzavírají smlouvu o ubytování, stejně jako smlouvu o zprostředkování dl rakouského právního řádu.

3. K vedlejším úmluvám se nepřihlíží.

4. K platnosti změny a doplnění smlouvy se vyžaduje písemná forma.

5. O případných sporech z tohoto vztahu rozhoduje okresní soud Rohrbach-Berg.

6. Místem plnění služeb organizace Tourismusverband Böhmerwald je obce Aigen-Schlägl.

7. Ubytovací zářízení potvrzuje, že pro veškerá zrostředkování jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky z roku 2006. Ubytovací zařízení je s těmito podmínkami seznámeno, drží se jich a akceptuje je v rámci každého zprostředkování.

8. Tourismusverband Böhmerwald zaručuje, že osobní údaje hostů používá, ukládá, zpracovává a používá k marketingovým účelům pouze v souvistlosti s poskytnutím rezervace. Tourismusverband Böhmerwald předává data na ubytovací zařízení pouze v nutné souvislosti s objednávkou. Pokud by si host nepřál zasílání marketingových informací, prosíme aby nám tuto informaci sdělil.

9. Za obrazový obsah ubytovacího zařízení a jeho správnost není nesena žádná zodpovědnost.

 

http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf

 

Otisk

Služby a kontakt

Rekreační region Böhmerwald
Dreisesselbergstraße 18/1
4160 Aigen-Schlägl

Telefon +43 57890 100
Fax +43 57890 115
E-Mail info@boehmerwald.at
Web www.boehmerwald.at/