Lyža?ská dovolená v Böhmerwaldu

Do lyža?ského st?ediska Hochficht, které se nachází v regionu t?í zemí Rakouska, N?mecka a ?eské republiky, se dostanete z ?eské republiky rychle, snadno a bez dálni?ní známky. ?eká na vás perfektní infrastruktura, zam??ená hlavn? na rodiny s d?tmi. Lyža?skou oblast 3-Berge Skischaukel m?žete bez námahy prozkoumat a vyzkoušet s krátkými p?echody od parkovišt? k lanovkám. Lyža?i a snowboardisté se mohou t?šit na 20 kilometr? rozmanitých sjezdovek bez lavinového nebezpe?í.

Nová 10místná kabinková lanovka, které je v provozu od sezóny 2017/2018, nejen usnadní d?tem jízdu na vrchol, ale nabízí maximální komfort a bezpe?nou dopravu v uzav?ené kabin?. Krom? kabinkové lanovky je další letošní novinkou rozší?ení sjezdovek pro standardní sjezd a ješt? víc zábavy pro lyža?e. A aby byl ve st?edisku zaru?en dostatek sn?hu, bylo rozší?eno zasn?žovací za?ízení. P?i dobrých sn?hových podmínkách je plánován nep?etržitý zimní provoz od 2. 12. 2017 do 2. 4. 2018 v?etn?. V p?edsezón? a posezón? nebo p?i nep?íznivých sn?hových podmínkách m?že být lyža?ský provoz omezen.

Nov? od sezóny 2018

  • 10místná kabinková lanovka Reischlberg
  • Rozší?ení sjezdovek pro standardní sjezd
  • Rozší?ení zasn?žovacího za?ízení

Lyža?ské st?edisko Hochficht

Novinky na Hochfichtu: 10místná kabinková lanovka, rozší?ení sjezdovek, zasn?žovací za?ízení a další.

Ceny skipas? v lyža?ském st?edisku Hochficht

Lyža?ská dovolená v lyža?ském st?edisku Hochficht

Atraktivní nabídky pro vaši lyža?skou dovolenou v lyža?ském st?edisku Hochficht. Objevte skv?lé lyža?ské st?edisko Hochficht v pohádkovém Böhmerwaldu.

Dotaz na lyža?skou dovolenou

Lyža?ská škola Lemberger

Lyža?ská škola p?ímo v lyža?ském st?edisku Hochficht. Lyža?ské kurzy, kurzy na snowboardu, soukromá výuka pro d?ti i dosp?lé.

Lyža?ská škola Lemberger

Kontaktujte nás!

Zavolejte nám na ?íslo +43 (0)57890 100 nebo nám napište e-mail na info@boehmerwald.at ochotn? vám poradíme!