Abenddämmerung zwischen den tief verschneiten Bäumen im Skigebiet Hochficht am Böhmerwald.

Unterkunft suchen

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Ihre bekanntgegeben Daten (E-Mail-Adresse, Anfrage; optional: Titel, Vorname, Nachname, Telefon) werden vom Tourismusverband Böhmerwald ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und werden nur dann an Dritte weitergegeben, sofern diese in unserem ausdrücklichen Auftrag zur Zweckerfüllung beitragen. Siehe auch Datenschutzerklärung.

Lyža?ská dovolená v Böhmerwaldu

Do lyža?ského st?ediska Hochficht, které se nachází v regionu t?í zemí Rakouska, N?mecka a ?eské republiky, se dostanete z ?eské republiky rychle, snadno a bez dálni?ní známky. ?eká na vás perfektní infrastruktura, zam??ená hlavn? na rodiny s d?tmi. Lyža?skou oblast 3-Berge Skischaukel m?žete bez námahy prozkoumat a vyzkoušet s krátkými p?echody od parkovišt? k lanovkám. Lyža?i a snowboardisté se mohou t?šit na 20 kilometr? rozmanitých sjezdovek bez lavinového nebezpe?í.

Nová 10místná kabinková lanovka, které je v provozu od sezóny 2017/2018, nejen usnadní d?tem jízdu na vrchol, ale nabízí maximální komfort a bezpe?nou dopravu v uzav?ené kabin?. Krom? kabinkové lanovky je další letošní novinkou rozší?ení sjezdovek pro standardní sjezd a ješt? víc zábavy pro lyža?e. A aby byl ve st?edisku zaru?en dostatek sn?hu, bylo rozší?eno zasn?žovací za?ízení. P?i dobrých sn?hových podmínkách je plánován nep?etržitý zimní provoz od 2. 12. 2017 do 2. 4. 2018 v?etn?. V p?edsezón? a posezón? nebo p?i nep?íznivých sn?hových podmínkách m?že být lyža?ský provoz omezen.

Nov? od sezóny 2018

  • 10místná kabinková lanovka Reischlberg
  • Rozší?ení sjezdovek pro standardní sjezd
  • Rozší?ení zasn?žovacího za?ízení

Lyža?ské st?edisko Hochficht

Novinky na Hochfichtu: 10místná kabinková lanovka, rozší?ení sjezdovek, zasn?žovací za?ízení a další.

Ceny skipas? v lyža?ském st?edisku Hochficht

Lyža?ská dovolená v lyža?ském st?edisku Hochficht

Atraktivní nabídky pro vaši lyža?skou dovolenou v lyža?ském st?edisku Hochficht. Objevte skv?lé lyža?ské st?edisko Hochficht v pohádkovém Böhmerwaldu.

Dotaz na lyža?skou dovolenou

Lyža?ská škola Lemberger

Lyža?ská škola p?ímo v lyža?ském st?edisku Hochficht. Lyža?ské kurzy, kurzy na snowboardu, soukromá výuka pro d?ti i dosp?lé.

Lyža?ská škola Lemberger

Kontaktujte nás!

Zavolejte nám na ?íslo +43 (0)57890 100 nebo nám napište e-mail na info@boehmerwald.at ochotn? vám poradíme!