© Logoreihe
Logoreihe.
Hledám
Hledat
Zavřít

Cílem projektu Interreg ATCZ163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál – Bavorská niva je zpřístupnění a ochrana přírodního bohatsví pomocí přeshraniční spolupráce. Schwarzenberský plavební kanál a Bavorská niva budou díky tomuto projektu přiblíženy veřejnosti.

K hlavním výsledkům projektu patří zprovoznění části kulturní památky mezinárodního významu, Schwarzenberského plavebního kanálu, a zlepšení jeho přístupnosti pro veřejnost. Po staletí byl plavební kanál pulzující tepnou regionu v Trojmezí Rakouska-Německa-Čech. Ve ‚zlatých časech‘ plavení tudy prošlo téměř 8 milionů dřeva směřujícího do Vídně. V současnosti toto kulturní dědictví ožívá.

Dalším bodem je zpřístupnění Bavorské nivy ve formě naučné stezky s bezbariérovým přístupem. Projekt by měl návštěvníkům přiblížit přírodní prostředí nivy, stejně tak jako důležitost ochrany přírody. Vyhlídka na konci stezky nabídne pohled na Lipenskou přehradu-do Čech. Na vyhlídce budou dále zvedeny informace o historii hraničního regionu.

 

Projekt Interreg je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Období: 1. června 2018 – 31. května 2021

Vedoucí partner: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektový partner: Lesy České Republiky, státní podnik

Projektový partner: Tourismusverband Böhmerwald

Služby a kontakt

Rekreační region Böhmerwald
Hauptstraße 2
4160 Aigen-Schlägl

telefon+43 57890 100
fax+43 57890 115
E-Mailinfo@boehmerwald.at
webwww.boehmerwald.at/