© Foto: Ferienregion Böhmerwald | Schwarzmann | Große Mühl
Lebensader große Mühl mit vielen Steinen.
© Foto: Ferienregion Boehmerwald | Schwarzmann | Große Muehl
Fluss mit Steinen darin.

Petri heil!

Ryby na řece Große Mühl

Rybaření na řece Großen Mühl

Již od roku 2013 se zkoumají změny počtu ryb na obou místech rekreačního regionu Šumava- tzv. Fliegenstrecke a Allgemeine Strecke. Na základě těchto kvantitativních výsledků jsou zkoušeny různé způsoby obhospodařování a jsou potom vhodně prosazovány. Průzkumy minulých let ukázali velmi dobrou, přírodní reprodukcí udržovanou populací pstruhů říčních (graf 1-3). Vysoké množství pstruhů říčních je pro obě trasy typické (> 150 kg/ha). Vysoké množství pstruhů říčních je stálé, přestože různé přírodní podmínky a změny občas přírodní reprodukci stěžují. Tady je třeba zmínit například nedostatek míst k ukládání jiker, stejně jako stále větší zanesení pískem (více informací zde Bedeutung von Flussmorphologie und Sedimenttransport  a zde Regionale Aspekte des Feststoffmanagements ).

Lipan, který byl ještě před 30 lety stejně rozšířený jako pstruh říční, masivně ubyl v 90. letech. Jednu z příčin můžeme s jistotou vidět v globálním oteplování. Spolu s říčním typem řeky Große Mühl tak dochází často ke stavu, kdy je velice málo vody, pro ryby, které potřebují pro život více než 35 cm vody. Tyto souvistlosti byli zkoumány v rámci vědecké studie v americkém odborném časopisu Climatic Change (The impact of run off change on physical instream habitats and its response to river morphology). Celková populace tohoto druhu je v kritickém stavu. Z tohoto důvodu platí pro lipany absolutní zákaz chytání.

Další skupinou jsou siven alpský a pstruh duhový. Oproti pstruhu říčnímu ale nedochází v řece Große Mühl a vedlejších přítocích k přírodní reprodukci. Pstruzi duchoví pocházejí z výsady rekreačního regionu Šumava.

Další druhy ryb, zjištěné na základě výsledků kontroly jsou Cottus gobio, Lota lota, Lampetra planeri, lucius.

Na řece Gr. Mühl se vyskytují hojně vodní rostliny. V důsledku nedostatku vody a teplot vody okolo 20 stupňů mohou rostliny omezovat možnost chytání ryb. Z ekologického pohledu poskytují rostliny dobré zázemí pro určité druhy ryb.

Obhospodařovatelé těchto vod jsou turistický svazek Šumava a spolek die Bewirtschaftler (viz www.diebewirtschafter.at). Tento spolek se vyznačuje zejména svým obhodpodařováním v souladu s přírodou.

Práce a projekty:

  • Aktives Management von Kieslaichplätzen

V případě otázek se obraťte na : Doz. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Hauer (Gewässerwart) (christoph.hauer@boku.ac.at)

Služby a kontakt

Rekreační region Böhmerwald
Hauptstraße 2
4160 Aigen-Schlägl

+43 57890 100
+43 57890 115
info@boehmerwald.at
www.boehmerwald.at/

Rybářské úseky

Aigen-Schlägl

Allgemeine Fischereistrecke in der Großen Mühl

Allgemeine Strecke Böhmerwald: Schlägler Wehr flussaufwärts bis zur Brücke in den Bruckhäuseln. Länge: 2,6 km und Breite: 10 bis 25 m Leicht befischbar - großteils beidseitig befischbar! Angelzeiten: 1. Mai bis 15. SeptemberPro Tag dürfen 2 Forellen…

mehr dazu
Aigen-Schlägl

Fliegenstrecke in der Großen Mühl

Fliegenstrecke: von der Brücke in den Bruckhäuseln flussaufwärts bis zur Stangler Brücke bei Ulrichsberg. Länge: ca. 4,5 km - Breite: 10 bis 25 m Leicht befischbar - großteils beidseitig befischbar! Angelzeiten: 1. Mai bis 30. September…

mehr dazu
Aigen-Schlägl

Fliegenstrecke Bärnsteinhof

Ein naturbelassenes Urgesteingewässer mit gutem Insektenaufkommen der Gewässergüte 1 - idealer Lebensraum für Bachforelle und Äsche. www.baernsteinhof.at Der von uns bewirtschaftete Streckenabschnitt der "Michl" ist etwa fünf Kilometer lang und vom…

mehr dazu